سررسید

سال جدید را با روشی درست و موثر آغاز کنید و نام برندتان را از روزهای آغازین سال روی میزکار مشتریانتان قرار دهید تا آن را در خاطرشان بسپارند. چه چیزی بهتر از یک هدیه‌ی تبلیغاتی کارآمد می‌تواند میزان وفاداری مشتری به برندتان را افزایش دهد و نام کسب‌وکارتان را در تمام طول سال در معرض دیدشان قرار دهد. علیرغم کاربردهای فراوان امروزی از تقویم‌های کامپیوتری، نیاز به سررسیدها و سالنامه‌های کاغذی هنوز هم پابرجاست و این محصولات بهترین هدایایی هستند که یا توسط فروشنده‌ها یا از طریق پست توزیع می‌شوند. 
یک سررسید تبلیغاتی یا سالنامه‌ای که با نام برند، تبلیغات و جزئیات کار شما به چاپ رسیده است برای تمام سال موردتوجه و قدردانی مشتریانتان قرار می‌گیرد. سررسیدها و سالنامه‌ها برای تبلیغات پول‌ساز بسیار باارزش هستند.

سررسید را می توان بر اساس عمومی یا اختصاصی بودن آن، اطلاعات صفحات داخلی ، نوع جلد ، نوع صحافی و حتی سایز سررسید طبقه بندی کرد .هیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.