قیمت

لیست قیمت کارت ویزیت   لطفا برای سفارش و کسب اطلاعات بیشتر انتخاب کنید 

کارت ويزت سلفوني براق                           تعداد   1000  + هزينه طراحي      =    20   هزار تومان                                    کارت ويزت  مات طرح لمینت                            تعداد   1000  + هزينه طراحي     =    55   هزار تومان

کارت ويزت سلفوني مات                             تعداد   1000  + هزينه طراحي     =    22  هزار تومان                                    کارت ويزت سلفوني مات دو رو                         تعداد   1000  + هزينه طراحي     =    35   هزار تومان

کارت ويزت سلفوني برچسب دار             تعداد   1000  + هزينه طراحي     =    30  هزار تومان                                   کارت ويزت کتان آلمانی دو رو                            تعداد   1000  + هزينه طراحي     =    40   هزار تومان

کارت ويزت کتان امباس تک رو                 تعداد   1000  + هزينه طراحي     =    30  هزار تومان                                    کارت ويزت کتان امباس تک دو رو                 تعداد   1000  + هزينه طراحي     =    35   هزار تومان

کارت ويزت لمینت براق                                تعداد   1000  + هزينه طراحي     =    22  هزار تومان                                    کارت ويزت لمینت مات                                     تعداد   1000  + هزينه طراحي     =    110   هزار تومان     

 کارت ويزت برجسته                                      تعداد   1000  + هزينه طراحي     =    90  هزار تومان                                    کارت ويزت برجسته طلاکوب                         تعداد   1000  + هزينه طراحي     =    120   هزار تومان

کارت ويزت برجسته مخملی                       تعداد   1000  + هزينه طراحي     =    120  هزار تومان                                 کارت ويزت برجسته مخملی طلاکوب          تعداد   1000  + هزينه طراحي     =    140   هزار تومان

کارت ويزت پی . وی . سی                              تعداد   1000  + هزينه طراحي     =    160  هزار تومان                                کارت ويزت آهن ربایی                                       تعداد   1000  + هزينه طراحي     =    245  هزار تومان

کارت ويزت شیشه ای براق                         تعداد   1000  + هزينه طراحي     =    240  هزار تومان                                 کارت ويزت شیشه ای مات                             تعداد   1000  + هزينه طراحي     =    260   هزار تومان

         

لیست  قیمت  تراکت /سربرگ / فاکتور  تمام رنگی  بدون هزینه  طراحی       لطفا برای سفارش و کسب اطلاعات بیشتر انتخاب کنید

اندازه آ 4   تحریر 80 گرمی                تعداد  1000  عدد                   تک رو      110 هزار                   دو  رو   140 هزار تومان

اندازه آ 4   گلاسه 120 گرمی            تعداد  1000  عدد                   تک رو      135 هزار                   دو  رو   165 هزار تومان

اندازه آ 4   تحریر 80 گرمی                 تعداد 2000  عدد                   تک رو      140 هزار                   دو  رو   180 هزار تومان

اندازه آ 4   گلاسه 120 گرمی            تعداد  2000  عدد                   تک رو      170 هزار                   دو  رو   240 هزار تومان

اندازه آ 4   تحریر 80 گرمی                 تعداد 5000  عدد                   تک رو      250 هزار                   دو  رو   300 هزار تومان

اندازه آ 4   گلاسه 120 گرمی            تعداد  5000  عدد                   تک رو      300 هزار                   دو  رو   370 هزار تومان


اندازه آ 5   تحریر 80 گرمی                تعداد  1000  عدد                   تک رو      55  هزار                      دو  رو   70  هزار تومان

اندازه آ 5   گلاسه 120 گرمی            تعداد  1000  عدد                   تک رو      70 هزار                       دو  رو   85  هزار تومان

اندازه آ 5   تحریر 80 گرمی                 تعداد 2000  عدد                   تک رو      80 هزار                       دو  رو   100 هزار تومان

اندازه آ 5   گلاسه 120 گرمی            تعداد  2000  عدد                   تک رو      100 هزار                   دو  رو   130 هزار تومان

اندازه آ 5   تحریر 80 گرمی                 تعداد 5000  عدد                   تک رو      150 هزار                    دو  رو   175 هزار تومان

اندازه آ 5   گلاسه 120 گرمی            تعداد  5000  عدد                   تک رو     200 هزار                     دو  رو   250 هزار تومان


لیست  قیمت  تراکت /سربرگ / فاکتور  چاپ مشکی  ریسو  بدون هزینه  طراحی       لطفا برای سفارش و کسب اطلاعات بیشتر انتخاب کنید

اندازه آ 4                  تعداد  1000  عدد                 کاغذ  رنگی (زیر برگی )  60 گرمی        40 هزار                   کاغذ رنگی خارجی 70 گرمی          50 هزار تومان

اندازه آ 4                 تعداد  2000  عدد                 کاغذ  رنگی (زیر برگی )  60 گرمی          70 هزار                   کاغذ رنگی خارجی 70 گرمی           90 هزار تومان

اندازه آ 4                  تعداد  5000  عدد                 کاغذ  رنگی (زیر برگی )  60 گرمی        150 هزار                   کاغذ رنگی خارجی 70 گرمی        200 هزار تومان


اندازه آ5                  تعداد  1000  عدد                 کاغذ  رنگی (زیر برگی )  60 گرمی         25 هزار                   کاغذ رنگی خارجی 70 گرمی          30 هزار تومان

اندازه آ 5                 تعداد  2000  عدد                 کاغذ  رنگی (زیر برگی )  60 گرمی          40 هزار                   کاغذ رنگی خارجی 70 گرمی         50 هزار تومان

اندازه آ 5                  تعداد  5000  عدد                 کاغذ  رنگی (زیر برگی )  60 گرمی        75 هزار                   کاغذ رنگی خارجی 70 گرمی        100 هزار تومان


لیست  قیمت چاپ پاکت نامه   چاپ مشکی  ریسو  بدون هزینه  طراحی       لطفا برای سفارش و کسب اطلاعات بیشتر انتخاب کنید


پاکت اداری (ملخی )       تعداد   1000          تحریر 80 گرمی     90 هزار تومان                   تحریر 80 گرمی لب رنگی       95 هزار تومان

پاکت اداری (ملخی )       تعداد   500             تحریر 80 گرمی     50 هزار تومان                   تحریر 80 گرمی لب رنگی        55 هزار تومان


لیست  قیمت چاپ پاکت نامه    چاپ تمام رنگی   بدون هزینه  طراحی       لطفا برای سفارش و کسب اطلاعات بیشتر انتخاب کنید


پاکت اداری (ملخی )       تعداد   1000          تحریر 80 گرمی     150 هزار تومان                   گلاسه 120 گرمی      180 هزار تومان

پاکت اداری (ملخی )       تعداد   2000          تحریر 80 گرمی     200 هزار تومان                   گلاسه 120 گرمی      260 هزار تومان

پاکت اداری (ملخی )       تعداد   5000          تحریر 80 گرمی     310 هزار تومان                   گلاسه 120 گرمی      350 هزار تومان


پاکت آ4                                تعداد   1000          تحریر 80 گرمی     310 هزار تومان                   گلاسه 120 گرمی      330 هزار تومان

پاکت آ4                                تعداد   2000          تحریر 80 گرمی     380 هزار تومان                   گلاسه 120 گرمی      480 هزار تومان

پاکت آ4                                 تعداد   5000          تحریر 80 گرمی     750 هزار تومان                   گلاسه 120 گرمی      950 هزار تومان


پاکت آ5                                تعداد   1000          تحریر 80 گرمی     170 هزار تومان                   گلاسه 120 گرمی      195 هزار تومان

پاکت آ5                                تعداد   2000          تحریر 80 گرمی     220 هزار تومان                   گلاسه 120 گرمی      280 هزار تومان

پاکت آ5                                تعداد   5000          تحریر 80 گرمی     400 هزار تومان                   گلاسه 120 گرمی      480 هزار تومان